Zawartość kursu
Podstawowe obliczenia i funkcje
W tej części kursu dowiesz się jak w MS Excel tworzyć podstawowe obliczenia matematyczne, dowiesz się czym jest adresowanie względne i bezwzględne (czyli jak używać symbol $ przy adresach komórek) oraz jak używać w programie podstawowych funkcji takich jak SUMA, ŚREDNIA.
0/5
Praca na danych
W tej części kursu dowiesz się jak dane wyszukiwać, sortować, filtrować oraz jak drukować z aplikacji MS Excel
0/3
MS Excel – operacje zaawansowane
O lekcji

Spróbuj wykonać ćwiczenia dołączone do tej części kursu. Plik ćwiczenia cz1.

Pliki dołączone do lekcji
zad 1.xlsx
Size: 8,22 KB
0% Ukończono